Beneficis per a l’empresa

Bonificacions

Quotes Seguretat
Social bonificades

100%

DE BONIFICACIÓ

si la plantilla és inferior
a 250 treballadors.

Bonificació si passa
a contracte indefinit

1.500

ANUALS

durant tres anys
(1.800€ per a dones).

Personal jove

  • Es contracta a una persona jove que aporta creativitat i una visió diferent a l’empresa.
  • El contracte és de formació en alternança en categoria professional equivalent a la seva activitat.
  • Es fa un seguiment per part del tutor de l’empresa i del centre formatiu, que supervisen el treball i evolució de l’alumne.
  • El salari serà proporcional a les hores treballades.
  • L’alumne també pot aportar l’empresa, previ acord entre les dues parts, es coneix com a Proposta de d’idoneïtat.
i_carpeta_g

DESCARREGUI EL FULLETÓ INFORMATIU

Contacte per a empreses

Tel: 971 710 188 – Ext: 2228, 2230, 2522