Informació de

Contacte

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

Informació general per a estudiants

Teléfon
971 17 77 71

Orientació per a estudiants

Teléfon
971 17 78 59

Correu electrònic
poapcentral@gmail.com

Informació per a empreses

Cambra de Comerç de Mallorca

Teléfon 971 71 01 88
Extensions
2228, 2230 o 2522

Cambra de Comerç de Menorca

Teléfon 971 71 01 88

Correu electrònic gestion@camaramenorca.com 

Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera

Teléfon 971 30 14 92
Correu electrònic
dolorestur@cceif.es