La connexió
formació-empresa

i_cobete_b

Objectius

L'FP Intensiva és un model que combina formació en el centre formatiu i formació en l'empresa amb contracte de treball de formació en alternança retribuït.

Connectar

de forma directa la formació en el centre educatiu i la feina en l’empresa.

Facilitar

a l’empresa la selecció del seu personal.

Millorar

la formació dels alumnes i la seva adaptació a l’empresa.

Contribuir

a la inserció laboral dels joves.