Requisits i Admissió

i_calend_g

Si l’any en què et matricules tens 16 o els compleixes dins l'any d'inici de la matrícula,

pots accedir a l’FP Intensiva.

Si, a més a més, compleixes aquests altres requisits:

No tens qualificació
professional reconeguda

per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte
formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional adequada
al nivell d'estius.

Estàs inscrit
en el SOIB

com a demandant d’ocupació en el moment de la contractació.

Compleixes
els requisits

per matricular-te en un grau mitjà o grau superior
(segons la teva elecció).

i_libreta_b

PRESENTA LA TEVA SOL·LICITUD DE L’1 AL 30 DE JUNY

i_medalla_b

A més a més,

a l’admissió es valora:

  • La formació complementària directament relacionada amb el cicle formatiu o el sector productiu. Presentant original i còpia dels títols o certificats on s’indiquin els continguts cursats i el nombre d’hores*.
  • L’experiència laboral, presentant Certificat d’empresa i informe de vida laboral*.
  • Els coneixements i competències en llengua anglesa. Presentant original i còpia dels certificats o títols que els acreditin, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües.
* Serà criteri de puntuació i elaboració de barem a l’hora d’adjudicar places vacants.
i_carpeta_g

DESCARREGA’T LA INFORMACIÓ CLAU
SOBRE EL PROCÉS D’ADMISSIÓ