Durada i terminis

Dos anys acadèmics: un títol d'FP!

 

Cada un dels cicles de Formació Professional en règim intensiu tenen una durada tota de 2.000 hores distribuides en dos cursos acadèmics. 

La distribució i horaris variaran en funicó del cicle elegit, que es validaran per la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa. 

i_reloj_b

Terminis i presentació de la documentació:

Del 3 al 28 de juny està obert el termini de presentació de sol·licituds.
Aquí trobaràs tota la informació: