Avís Legal

 

Titular del lloc web

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca (d’ara endavant CAMBRA), amb CIF Q0773001C i domicili al C/ Estudi General, 7 – 07001 Palma, és titular del lloc web vinculat al domini www.fpintensivaib.com (d’ara endavant WEB).

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la WEB, el contingut de la qual té caràcter exclusivament informatiu.

Condicions d’ús del lloc web

 

 1. TERMES I CONDICIONS GENERALS

  L’accés i navegació d’un usuari per la WEB implica el coneixement i l’acceptació sense reserves de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, així com el seu ús correcte d’acord amb la legislació aplicable, responent dels perjudicis que pugui ocasionar l’incompliment d’aquesta obligació.

  Pots contactar de manera directa i efectiva amb nosaltres a l’adreça electrònica info@cambramallorca.com

 2. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

  L’accés a i la navegació per la WEB és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

  L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts de la web d’acord amb la Llei i aquestes condicions generals.

  La CAMBRA no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers puguin fer de la WEB o dels seus continguts, ni dels danys i perjudicis que en puguin derivar, tal com s’especifica a l’apartat següent.

  En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través de la WEB, ho ha de notificar a la CAMBRA. Per fer-ho, s’ha d’identificar degudament, especificar les suposades infraccions i declarar expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

  Els usuaris que es registrin als serveis a través de la WEB manifesten que són majors d’edat d’acord amb la legislació espanyola. En cas que siguin menors, es requereix l’autorització dels pares o tutors per poder gaudir d’aquests serveis. L’autorització s’ha d’enviar a la CAMBRA a l’adreça electrònica info@cambramallorca.com

 3. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

  La CAMBRA es compromet a esforçar-se al màxim per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer a la WEB. En qualsevol cas, la CAMBRA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que puguin aparèixer a la WEB, llevat d’aquells extrems als quals obligui la Llei.

  La CAMBRA es reserva el dret exclusiu d’actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la WEB, així com el dret de limitar-hi o impedir-hi l’accés. La CAMBRA podrà exercir aquests drets en qualsevol moment i sense avís previ.

  La prestació dels serveis i informació inclosos a la WEB tenen, en principi, durada indefinida. La CAMBRA podrà donar per acabada o suspendre la prestació de servei i/o qualsevol altre element de la WEB en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament els usuaris de la finalització o suspensió de la prestació dels serveis.

  La CAMBRA no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que es puguin visualitzar mitjançant enllaços electrònics de tercers (links), directament o indirectament, a través de la WEB. La presència d’enllaços a la WEB, llevat en cas de manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o recomanació. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre la CAMBRA i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. La CAMBRA es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen a la WEB.

  L’establiment d’un enllaç o hiperenllaç a la WEB des d’una altra web, no implica en cap cas l’existència de relacions entre la CAMBRA i el propietari del lloc web amb què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació, per part de la CAMBRA, dels seus continguts o serveis. Així mateix, no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la CAMBRA ni s’hi inclouran continguts il·lícits, contraris als bons costums o a l’ordre públic.

  La CAMBRA no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts de tercers publicats a la WEB i, en conseqüència, no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que en puguin derivar.

  La CAMBRA no assumeix cap responsabilitat ni garanteix que l’accés a la WEB sigui ininterromput o estigui lliure d’error. La CAMBRA tampoc assumeix cap responsabilitat ni garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través de la WEB estigui lliure d’errors i no pugui causar danys a l’equip informàtic des del qual l’usuari hi accedeix. En cap cas la CAMBRA serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’ús i la navegació per la WEB, incloent-hi, sense limitació, els danys ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. En particular, la CAMBRA no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que es puguin produir en el transcurs d’operacions de naturalesa financera ni d’aquells danys i perjudicis que es puguin generar en aquests casos.

  La CAMBRA no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat de la WEB.

 4. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS

  La CAMBRA podrà modificar i variar en qualsevol moment el contingut total o parcial de les condicions d’ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina de la WEB. La navegació per la WEB implica l’acceptació, permanent, constant i ratificada, de les condicions d’ús vigents en cada moment.

 5. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

  Els continguts de la WEB estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la CAMBRA. L’accés a aquests continguts no atorga a l’usuari el dret d’alteració, modificació, explotació o reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui a la CAMBRA. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts i/o elements als quals accedeixi a través de la WEB per al seu propi ús i necessitats, i a no fer-ne en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta.

  El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen a la WEB, també pertanyen a la CAMBRA i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents.

 6. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

  En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions d’ús, els jutjats i tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en què s’atén, tenint en compte que es tracta de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació.

 

Aquests termes d’ús es regiran d’acord amb la legislació espanyola.