Grau Superior

Administració i Finances

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els circuits d’informació de l’empresa.
  • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts per l’empresa.
  • Gestionar els processos de tramitació administrativa empresarial en relació a les àrees comercial, financera i comptable i fiscal, amb una visió integradora d’aquestes.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Administrativa/administratiu d’oficina
  • Administrativa/administratiu financer
  • Administrativa/administratiu comptable

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • Preparació de Proves d’Avaluació de Batxillerat i/o Ensenyaments Universitaris