Grau Superior

Administració Sistemes
Informàtics en Xarxa

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Administrar sistemes operatius de servidor, instal·lant i configurant el programari, en condicions de qualitat per a assegurar el funcionament del sistema.
  • Administrar serveis de xarxa (web, missatgeria electrònica i transferència d’arxius) instal·lant i configurant el programari en condicions de qualitat.
  • Implantar i gestionar bases de dades instal·lant i administrant el programari de gestió en condicions de qualitat segons les característiques de l’explotació.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Tècnica/tècnic en administració de sistemes
  • Responsable d’informàtica
  • Tècnica/tècnic en serveis d’Internet

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • Preparació de Proves d’Avaluació de Batxillerat i/o Ensenyaments Universitaris