Grau Superior

Assistència a la Direcció

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Administrar sistemes d’informació i arxiu, en suport convencional i informàtic en condicions de seguretat i establint mesures de control.
  • Comunicar-se oralment i per escrit de manera precisa en, almenys dues llengües estrangeres.
  • Organtizar i gestionar l’agenda i les comunicacions de l’empresa, coordinant la seva activitat amb altres àrees o organitzacions.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Assistent a la direcció i assistent personal
  • Secretària/secretari de direcció
  • Assistent de despatxos i oficines

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • Preparació de Proves d’Avaluació de Batxillerat i/o Ensenyaments Universitaris