Grau Superior

Automoció

Què aprendràs
i faràs?

Aquest professional serà capaç de:

 • Obtenir un prediagnòstic dels problemes de funcionament dels vehicles.
 • Realitzar el diagnòstic d’avaries d’un vehicle.
 • Realitzar taxacions i elaboració de pressupostos en l’àrea de carrosseria i electromecànica.
 • Organitzar i planificar els programes de manteniment de les instal·lacions i equips que componen el taller.
 • Administrar i gestionar un taller de manteniment de vehicles.

Al finalitzar els meus estudis, què podré fer?

Treballar:

 • Cap de l’àrea d’electromecànica.
 • Cap taller de vehicles de motor.
 • Encarregada / encarregat d’ITV.
 • Perit taxador de vehicles.
 • Encarregada / encarregat d’àrea de recanvis.

Continuar estudiant:

 • Curs d’Especialització en Aeronaus pilotades de manera remota-Drons (Accés GS)
 • Curs d’Especialització en Manteniment avançat de material rodant ferroviari (Accés GS)
 • Curs d’Especialització en Manteniment i Seguretat en Sistemes de Vehicles Híbrids i Elèctrics (Accés GS)
 • Curs d’Especialització en Fabricació Additiva (Accés GS)
 • Cicle Formatiu d’FP: amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals (consulta la normativa vigent)
 • Grau Universitari: amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals (consulta la normativa vigent).