Grau Mitjà

Carroseria

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

 • Reparar elements metàl·lics i sintètics de la carrosseria.
 • Preparar, protegir i embellir superfícies del vehicle.
 • Realitzar el manteniment de primer nivell en màquines i equips.
 • Localitzar i diagnosticar deformacions en les estructures dels vehicles.
 • Determinar els processos de reparació interpretant la informació tècnica inclosa en manuals i catàlegs.
 • Substituir i ajustar elements que formen part de la carrosseria del vehicle, mitjançant unions fixes o desmuntables.
 • Reparar deformacions d’elements fixos estructurals de la carrosseria.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

 • Xapista reparador de carrosseria d’automòbils, vehicles pesants, tractors, maquinària agrícola, d’indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari.
 • Instal·lador de llunes i muntador d’accessoris.
 • Pintor de carrosseria d’automòbils, vehicles pesants, tractors, maquinària agrícola, d’indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari.

Continuar estudiant:

 • Cursos d’especialització professional.
 • Un altre cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.