Grau Superior

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
  • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
  • Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Desenvolupant aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci
  • Desenvolupant aplicacions de propòsit general
  • Desenvolupant aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • Preparació de Proves d’Avaluació de Batxillerat i/o Ensenyaments Universitaris