Grau Superior

Desenvolupament d'Aplicacions Web

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
  • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
  • Gestionar servidors d’aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per a permetre el desplegament d’aplicacions web.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Programador/a Web
  • Programador/a Multimèdia
  • Desenvolupador/a d’aplicacions en entorns Web

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • Preparació de Proves d’Avaluació de Batxillerat i/o Ensenyaments Universitaris