Grau Superior

Eficiència energètica i energia solar

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Avaluar l’eficiència de les instal·lacions d’energia i aigua en edificis.
  • Donar suport tècnic al procés de qualificació i certificació energètica d’edificis
  • Configurar instal·lacions solars tèrmiques, gestionant el seu muntatge i manteniment en condicions seguretat, qualitat i respecte ambiental.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Comercial d’instal·lacions solars.
  • Responsable de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.
  • Gestor i promotor programes d’eficiència energética.

Continuar estudiant:

Es podrà accedir a qualsevol estudi universitari