Grau Mitjà

Electromecànica de Vehicles Automòbils

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat seguretat i protecció ambiental.
  • Seleccionar els processos de reparació interpretant la informació tècnica inclosa en manuals i catàlegs.
  • Localitzar avaries en els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics-electrònics del vehicle, utilitzant els instruments i equips de diagnòstic pertinents.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Electricista de vehicles
  • Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció
  • Mecànica/mecànic d’automòbils

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats