Grau Mitjà

Gestió Administrativa

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Elaborar nòmines, contractes de treball, factures, comandes, rebuts i molts d’altres documents empresarials així com registrar els seus corresponents apunts a la comptabilitat de l’empresa.
  • Redactar cartes comercials i altres escrits per fer comunicacions a partir d’ordres rebudes o informació obtinguda.
  • Classificar, registrar i arxivar aquestes comunicacions i documents segons les tècniques de l’empresa.
  • Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els circuits d’informació de l’empresa.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Auxiliar administratiu
  • Ajudant d’oficina
  • Administratiu/va comercial

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats