Grau Superior

Gestió d’Allotjaments Turístics

Què aprendràs
i faràs?

Aquest professional serà capaç de:

  • Coordinar els serveis propis dels establiments d’allotjament turístic, disposant les estructures organitzatives òptimes per a la gestió i control dels seus departaments.
  • Analitzar el mercat i comercialitzar el propi de allotjament, així com els serveis i productes complementaris, gestionant les reserves amb criteris d’eficiència empresarial.
  • Controlar i supervisar el departament de recepció, podent prestar el servei, si és el cas, i assegurant l’atenció al client amb els nivells de qualitat establerts.
  • Organitzar i promocionar esdeveniments en el propi establiment, en coordinació amb els diferents departaments implicats, gestionant els recursos humans i materials necessaris.

Professionalment seràs capaç de:

Treballar:

  • Subdirector / subdirectora d’allotjaments d’establiments turístics.
  • Cap de recepció.
  • Cap de reserves.
  • Coordinador / coordinadora de qualitat.

Continuar estudiant:

  • Cicle Formatiu d’FP: amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals (consulta la normativa vigent)
  • Grau Universitari: amb la possibilitat de convalidar mòduls professionals (consulta la normativa vigent)