Grau Superior

Gestió de Vendes i Espais Comercials

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Obtenir, analitzar i organitzar informació fiable dels mercats aplicant tècniques estadístiques i establir un sistema d’informació eficaç, que serveixi de suport en l’elaboració d’accions de màrqueting.
  • Definir estratègies i actuacions comercials i gestionar la força de vendes obtenint i processant informació dels agents que intervenen en l’activitat comercial i organitzant i supervisant els mitjans tècnics i humans.
  • Organitzar el magatzematge de les mercaderies en les condicions que garanteixin la seva integritat i l’aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles, d’acord amb procediments establerts.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Cap de vendes
  • Representant comercial
  • Encarregada/encarregat de botiga

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • Preparació de Proves d’Avaluació de Batxillerat i/o Ensenyaments Universitaris