Grau Mitjà

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.
  • Configurar i calcular instal·lacions i equips.
  • Muntar els elements components de xarxes de distribució de baixa tensió i elements auxiliars.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Instal·lador/a-mantenidor/a electricista
  • Electricista de construcción
  • Electricista de manteniment

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats