Grau Mitjà

Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Localitzar avaries en el casc, estructura, elements, equips i sistemes d’embarcacions d’esbarjo, utilitzant documentació técnica, els equips de diagnòstic i la informació aportada pel client.
  • Determinar l’abast de les avaries o disfuncions en l’estructura, elements equips i sistemes de les embarcacions d’esbarjo, utilitzant documentació tècnica i els equips de diagnòstic requerits.
  • Planificar el treball de manteniment a realitzar, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Mantenidor/mantenidora generalista d’embarcacions d’esbarjo

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats