Grau Superior

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Desenvolupar projectes i gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT).
  • Supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació del medi ambient.
  • Elaborar l’informe d’especificacions d’instal·lacions/sistemes obtenint les dades per a l’elaboració de projectes o memòries tècniques.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Tècnic/a en projectes electrotècnics
  • Projectista electrotècnic
  • Coordinador/a tècnic d’instal·lacions electrotècniques de Baixa tensió per als edificis.

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • Preparació de Proves d’Avaluació de Batxillerat i/o Ensenyaments Universitaris