Grau Superior

Vitivinicultura

Què aprendràs
i faràs

Aquest professional serà capaç de:

  • Programar, coordinar i controlar la producció vitícola, les operacions de vinificació i l’elaboració de destil·lats.
  • Programar i supervisar el manteniment i l’operativitat dels equips i instal·lacions.
  • Controlar i garantir la qualitat mitjançant anàlisis físiques, químiques, biològiques i organolèptiques.
  • Comercialitzar i promocionar els productes de la petita empresa vitivinícola.

Què podràs fer quan
finalitzis aquests estudis

Treballar:

  • Tècnic vitivinícola (vinya i celler)
  • Encarregat/ada de processos de destil·lació i rectificació
  • Tècnic anàlisi sensorial

Continuar estudiant:

  • Cursos d’especialització professional
  • Un altre cicle de Formació Professional
  • Preparació de Proves d’Avaluació de Batxillerat i/o Ensenyaments Universitaris