Diferències entre l’FP i l’FP Dual

La Formació Professional és un sistema formatiu que es caracteritza per ser un mètode eminentment pràctic i proper al món laboral, ja que els alumnes aprenen tant al centre educatiu com a les empreses. Et descobrim les principals diferències entre la modalitat presencial i la dual del sistema educatiu.

Les pràctiques

La Formació Professional compta amb un 20% de les hores totals del cicle formatiu dedicat a pràctiques externes. És a dir, els alumnes van a una empresa per posar en pràctica en un entorn real el que han après a l’aula.

En canvi, a la Formación Professional Intensiva aquest percentatge representa com a mínim un 33% de les hores lectives i podria arribar fins i tot al 100%.

Retribució econòmica

A la Formació Professional, l’alumne no rep cap retribució pel treball que realitza durant les pràctiques laborals externes, que són cursades en el mòdul “Formació en Centres de Treball (FCT)”, una assignatura obligatòria a tots els cicles.

D’altra banda, a la Formación Professional Intensiva es reconeix un sou a l’alumne pel seu treball.

Formació teòrica i pràctica

La diferència principal amb la Formació Professional “tradicional” és que a la modalitat Dual, l’empresa és corresponsable de la formació dels alumnes. Això afavoreix que els coneixements professionals s’adquireixin tant a l’empresa com al centre educatiu.

Catàleg de formació

No tots els cicles de Formació Professional estan disponibles en la modalitat dual, tot i que any rere any, l’oferta formativa dual es va ampliant. Pots consultar la del curs 2021/2022 a les Illes Balears en aquest enllaç: https://www.caib.es/sites/fp/ca/oferta_formativa_2021-2022/