Els reptes educatius de l’orientació acadèmica i laboral, en l’FP i l’FP dual

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i la Cambra de Comerç de Mallorca van presentar el passat dimarts, a la Cambra de Mallorca, els resultats de l’estudi sobre els canals d’orientació emprats per docents, famílies i alumnes, realitzat per la Fundació Gadeso.

«Els canals d’orientació emprats pel cos docent, les famílies i l’alumnat per establir el futur formatiu i professional de l’alumnat de 4t d’ESO i la predisposició cap a la formació professional i la formació professional dual», obra de Sion Gelabert, coordinador de la Fundació Gadeso, va ser el punt de partida per analitzar i treure conclusions sobre quina orientació s’està realitzant i com, i per valorar i proposar de forma conjunta mesures de millora.

Posteriorment, sota el títol «L’orientació acadèmica i laboral en l’FP i l’FP dual» va tenir lloc una taula rodona sobre el paper de l’orientació professional com a element clau en l’elecció dels itineraris formatius per part de l’alumnat. Hi varen participar el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos; el director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou; el coordinador de la Fundació Gadeso i autor de l’estudi, Sion Gelabert; la cap d’estudis d’ESO de l’IES Berenguer d’Anoia (Inca), representant de centres educatius, Eulàlia Ferriol, i l’estudiant d’FP dual del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances Daniel de Pául Smith.

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, va destacar que “en la nova llei orgànica de formació professional, pendent d’aprovació el pròxim març 2022, l’orientació acadèmica i laboral adquireix un paper protagonista”. Així mateix va afegir que “els canvis curriculars prevists en l’ESO suposen una millor avaluació de les competències de l’alumne que permetran un millor treball d’orientació”.

Va exposar també l’increment de recursos amb els quals s’ha dotat els punts d’orientació acadèmica i professional (POAP) a 17 centres d’educació de persones adultes (CEPA) i centres integrats de formació professional (CIFP) de totes les Illes, que es coordinaran amb els orientadors dels centres educatius i atendran els ciutadans que necessitin aquest servei.

Per la seva part, el director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou, va destacar que “l’orientació per a joves entre 14 i 18 anys i l’aposta ferma per la formació professional (FP) per a l’ocupació són dos dels reptes més importants per iniciar una transició cap a un model econòmic millorat i un dels principals reptes per al desenvolupament social i econòmic de les Illes”.

En una societat en què l’accés de la societat a la informació és molt més àmplia i l’oferta i possibilitats de l’FP també augmenten quant als recursos i el ventall d’oferta, tant per a la formació reglada com per a la professional, un dels reptes dels gestors de la formació és fer tot el possible perquè aquesta oferta arribi realment a la ciutadania, a fi de treure’n un millor rendiment.

Durant l’acte del que varen participar unes 50 persones, es varen donar a conèixer quins són els objectius principals respecte l’orientació professional partint de cadascun dels agents involucrats.

 • Pel que fa a l’alumnat:
  • Establir quins són els canals que empra l’alumnat per orientar-se cap a les diferents àrees professionals i el tipus de formació requerida.
  • Determinar la percepció que l’alumnat té de l’FP.
  • Determinar el grau de coneixement i la percepció que l’alumnat té de l’FP dual del sistema educatiu.
  • Determinar el grau d’intenció d’estudiar FP i FP dual.
 • Pel que fa al professorat:
  • Establir quins són els canals que empra l’alumnat per orientar-se cap a les diferents àrees professionals i el tipus de formació requerida.
  • Determinar la percepció que l’alumnat té de l’FP.
  • Determinar el grau de coneixement i la percepció que l’alumnat té de l’FP dual del sistema educatiu.
  • Determinar el grau d’intenció d’estudiar FP i FP dual.
 • Pel que fa a les famílies:
  • Establir quins són els canals que empren les famílies per orientar els fills cap a les diferents àrees professionals i el tipus de formació requerida.
  • Determinar la percepció que les famílies tenen de l’FP.
  • Determinar el grau de coneixement i la percepció que les famílies tenen de l’FP dual del sistema educatiu.

L’estudi conclou que els impulsors principals d’una adequada elecció formativa són la pròpia vocació de l’alumnat i l’entorn familiar, i, a més, afegeix que això es millora i complementa amb una bona informació i orientació als centres educatius i els punts que es posen a disposició de la ciutadania.

VEURE CONCLUSIONS ESTUDI FP i FP INTENSIVA