La figura del tutor d’empresa en la FP Dual Intensiva

En la modalitat de Formació Professional Intensiva, l’alumnat combina la formació al centre educatiu i a l’empresa. L’adquisició de competències professionals es duu a terme en un context real, sempre sota la supervisió del tutor o tutora d’empresa, una figura professional que coneixerem amb detall en aquesta entrada de blog.

La labor del tutor d’empresa comença molt abans que l’aprenent s’incorpori al centre de treball. Per això, la seva tasca es pot dividir en les següents etapes:

  • Abans que l’alumne comenci a l’empresa:
    El tutor d’empresa ha d’analitzar la situació de l’empresa: necessitats de personal de l’empresa, conèixer el programa formatiu del centre educatiu, espais de treball, rutines existents i, a partir d’aquí, planificar la formació del futur alumne així com seleccionar al candidat/al fet que millor encaix amb la epresa i als possibles instructors.

 

  • Durant la formació a l’empresa:
    Durant el primer dia, o els primers dies, de feina és crucial la figura del tutor, ja que serà l’encarregat de presentar a l’alumne, informar-lo sobre l’estada en l’empresa, i integrar-lo en l’equip. En aquesta es recomana facilitar a l’alumne un manual o guia amb informació bàsica i d’interès sobre l’empresa.
    En el desenvolupament de l’estada en l’empresa, el tutor s’encarrega de dur a terme i supervisar el pla de formació, així com altres qüestions com realitzar un acompanyament, fer un seguiment, donar suport a l’alumne, resoldre els dubtes que li puguin anar sorgint, etc. Tot això haurà de coordinar-se amb el tutor del centre educatiu.

 

  • Quan finalitzi l’etapa formativa, el tutor d’empresa s’encarregarà d’avaluar el treball exercit per l’alumne.

Es tracta, en definitiva, d’una figura crucial per a la formació de l’alumnat que afavoreix la coordinació amb el centre educatiu i un bon acompanyament pedagògic durant el procés d’aprenentatge per a facilitar la vinculació entre la teoria i la pràctica. En el 2023 més de 120 tutors aproximadament que han col·laborat en el programa.

Des de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat i la Cambra de Comerç de Mallorca, es realitzen anualment cursos de formació perquè els tutors d’empreses puguin adquirir tècniques i eines que els permetin realitzar amb èxit la seva labor. La pròxima edició del curs arrencarà a la tardor de 2023.