Qui són els tutors de centre a l’FP dual?

Juntament amb els alumnes i els tutors d’empresa, l’equip docent (professors, coordinadors i cap d’estudis) és la tercera peça que conforma l’estructura de l’FP dual. En aquest cas es tracta de l’apartat acadèmic i són els responsables tant de la formació teòrica dels i les alumnes, com de proporcionar a les empreses que participen en el programa els alumnes amb les característiques necessàries per a cobrir els diferents llocs de feina.

En aquest sentit, David Gelpi, coordinador del CIFP Francesc de Borja Moll, explica que un dels principals objectius dels coordinadors és el d’“ajudar les empreses a trobar professionals formats en les darreres tecnologies i novetats dels seus respectius sectors del mercat”.

Per la seva part, Marta Jordà, cap d’estudis i coordinadora d’FP del Sant Josep Obrer, coincideix en el fet que part de la seva feina és formar futurs professionals, però afegeix que en el cas de l’FP dual, “apostam per aquesta modalitat perquè a la part teòrica de la formació professional tradicional s’hi afegeix una part pràctica” que després es nota en les habilitats dels alumnes.

“El nostre objectiu és que les empreses puguin trobar els millor professionals formats en el seu segment del mercat”

Pel que fa als professors de les diferents especialitats, Julián Etxabé, professor de Tècniques culinàries del GM de Cuina i Gastronomia a l’IES Calvià, explica que “nosaltres dividim l’assignatura en dues parts, i a la primera, ens centram sobretot en la part teòrica”. Etxbaé afegeix que es tracta que coneguin les tècniques que necessitaran per poder dur a terme la seva feina, “que després desenvolupen a la pràctica quan comencen a treballar en les empreses com a part de la seva formació”.

En aquest sentit, Manuel Morales, professor d’Operacions de bar-cafeteria del GM de Serveis en Restauració també de l’IES Calvià, comenta que “els alumnes aprenen a manejar tota la maquinària que després es trobaran en el seu dia a dia”.