Les bones pràctiques de l’FP dual a Mallorca

7 experiències d’FP dual que es duen a terme a la nostra comunitat han estat seleccionades com a exemplars en el conjunt de l’estat espanyol.

L’estudi Buenas prácticas en Formación Profesional dual en España, 14 indicadores europeos de calidad, 102 ejemplos autonómicos es va presentar durant l’acte de cloenda del Projecte Europeu per a la millora de la qualitat de l’FP dual, el passat mes de desembre. Aquest exhaustiu estudi s’ha elaborat durant dos anys, coordinat per la Fundació Bertelsmann i finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Unió Europea.

Aquest informe recull experiències de tot el territori espanyol directament relacionades amb l’FP dual, que s’han avaluat en funció dels criteris que estableix la Unió Europea i que tenen un impacte directe en la qualitat d’aquest tipus d’ensenyament. Aquests criteris fan referència al suport pedagògic, els resultats de l’aprenentatge, la protecció social, la participació interlocutors socials, el suport a les empreses que participen en el programa o la transparència en la gestió entre d’altres.

D’acord amb aquests barems, 7 experiències d’FP dual de les Illes Balears han estat seleccionades com a exemplars en el conjunt d’Espanya.

  1. L’intercanvi d’experiències entre professorat de diferents comunitats autònomes, en la que 180 docents de les Illes varen visitar centres educatius d’FP dual d’altres comunitats per conèixer de primera mà diferents metodologies de feina.
  2. La metodologia de formació per projectes. Aquesta experiència consisteix en una metodologia que permet interrelacionar els coneixements dels diferents mòduls del CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web al CIFP Francesc de Borja Moll.
  3. La comunicació requerida de les empreses als representants dels treballadors que estableix que les empreses interessades a participar en l’FP dual han d’informar els representants legals dels treballadors d’aquesta participació. En aquest sentit, la Cambra de Comerç de Mallorca s’encarrega d’informar les empreses sobre les seves obligacions i responsabilitats.
  4. El conveni de col·laboració entre la Cambra de Comerç de Mallorca i la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la promoció de l’FP dual i l’assessorament a les empreses. Mitjançant aquest conveni, la Cambra s’encarrega de la promoció de la formació dual, la recerca d’empreses formadores, la formació als tutors d’empresa i de centre, així com la formalització dels convenis entre centres educatius i empreses, a més d’oferir un servei d’assessorament laboral referent a la contractació dels alumnes.
  5. La difusió del model de formació a través d’ambaixadors de l’FP dual, que va concretar en l’estada de 100 alumnes i orientadors d’FP a la ciutat alemanya de Rendsburg organitzada per la Direcció General d’FPi Ensenyaments Aryístics Superiors amb l’objectiu de conèixer el model alemany i comparar-lo amb el nostre.
  6. L’entrevista voluntària amb l’alumnat abans de la seva matriculació, que duen a terme alguns centres educatius perquè els futurs alumnes de les modalitats duals coneguin els continguts formatius dels cicles, les característiques de l’FP dual i les responsabilitats de l’alumnat.
  7. La proposta d’idoneïtat en la qual l’aprenent pot escollir i proposar l’empresa formadora en la qual vol dur a terme la seva formació pràctica, sempre que tengui el vistiplau tant del centre com de l’empresa, que ha de complir amb els requisits establerts per a poder formar part de la formació dual.