Més de 100 alumnes s´incorporen al món laboral amb l´FP dual

Gràcies al nou model de formació professional, un centenar de joves entren aquests mesos a fer feina a empreses de les illes amb un contracte laboral, alhora que segueixen formant-se als centres formatius.

Durant aquest curs 2016 – 2017 s’han contractat un total de 120 alumnes de Formació Professional dual, que s’incorporen a les empreses entre els mesos de març i maig. La nova modalitat formativa combina formació al centre educatiu amb formació a l’empresa i permet, per tant, als joves tenir un contracte laboral alhora que estudien.

Participen en aquest programa petites, mitjanes i grans empreses de molts de sectors diferents, com per exemple hoteleria, restauració, noves tecnologies, assessoria i gestoria, comerç, automoció, logística i distribució, sistemes elèctrics i explotacions agrícoles, entre altres. L’objectiu és facilitar a les empreses la selecció de personal i contribuir a la inserció laboral dels joves.

Un cop finalitzat el contracte de feina, tots els joves obtindran una titulació en tècnic i tècnic superior i podran, a més a més, acreditar experiència laboral de, com a mínim, un any en l’ocupació que s’han format. Pel que fa a les empreses, tenen bonificacions si l’alumne passa a contracte indefinit i obtenen una reducció de les quotes de la Seguretat Social.