L’alumne, el protagonista de l’FP dual

L’FP dual per l’alumne significa l’oportunitat de formar-se tant al centre formatiu com a l’empresa i implica fer l’esforç de combinar ambdues tasques, durant tot el periode fins que acaba la seva formació i rep el seu títol de grau mitjà o grau superior.

Això suposa que l’alumne té la maduresa, actitud i motivació necessàries per poder cursar aquesta modalitat d’FP.  L’alumne signa un contracte de formació i aprenentatge i té tant els drets com les obligacions com a treballador-aprenent.

 

La combinació de formació i treball li permet adquirir experiència laboral al sector que ha triat i augmentar les seves possibilitats d’inserció al mercat laboral. Suposa també la possibilitat d’adquirir i /o millorar habilitats (treball en equip, presa de decisions i responsabilitat) i coneixements tècnics.