Els tutors, figures clau en l´FP dual

Tots els centres formatius designen un tutor per a cada alumne que cursa l’FP dual. Aquest professor realitza el seguiment de l’alumne i serveix de nexe entre el centre i l’empresa. El tutor, per tant, dóna suport als alumnes i és el responsable del bon funcionament de les relacions entre el centre formatiu i l’empresa.

David Gelpi i Guillem Salom, tutors de l’ IES Borja Moll, expliquen al següent vídeo els avantatges de l’FP dual tant per a alumnes com per a empreses:

 

Pel que fa a les empreses, també han d’anomenar un tutor que es compromet a formar als alumnes al seu càrrec. Les seves competències estan relacionades amb els aspectes tècnics de la formació i també amb les habilitats que es desenvolupen a l’empresa: responsabilitat, feina en equip, organització, resolució de problemes,…

Le feina conjunta dels dos tutors és clau pel bon funcionament del projecte de l’FP dual.