Convocades les ajudes per a les empreses col·laboradores d’FP intensiva

La Conselleria d’Educació i Formació Professional convoca ajudes econòmiques, per un valor total de 400.000 euros, amb l’objectiu de fomentar l’excel·lència en la Formació Professional intensiva. Aquestes ajudes estan destinades a empreses que tinguin contractats alumnes matriculats en algun dels cicles formatius d’FP intensiva.

La finalitat de la subvenció és poder millorar les condicions en què les empreses ofereixen aquesta formació i compensar-los per l’esforç, el temps i la dedicació que inverteixen en els alumnes.

Les empreses beneficiàries hauran de tenir contractat almenys un alumne d’un cicle formatiu d’FP intensiva amb un contracte de formació i aprenentatge o de formació en alternança, dins del període comprès entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023. L’import de l’ajuda que rebran serà de màxim 2.000 euros o la part proporcional si el període contractat és inferior als 12 mesos. El nombre màxim d’alumnes pels quals l’empresa pot sol·licitar l’ajuda és de 3 per curs.

Les empreses sol·licitants de l’ajuda han de complir aquests requisits bàsics (veure les bases completes de la convocatòria):

  • Centre de treball que desenvolupi la seva activitat a les Illes Balears
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. No incomplir la llei de minimis
  • Adquirir el compromís d’assignar un tutor d’empresa a l’alumne contractat
  • Adquirir el compromís que el tutor assisteixi al curs de formació per a l’exercici de la seva labor, que serà organitzat per la Cambra de Comerç i tindrà una durada de 16 hores

Presentació de sol·licituds

  • El termini de presentació de sol·licituds estarà obert del 17 de juliol al 31 de juliol.
  • El tràmit és telemàtic i ha de realitzar-se des de la seu electrònica del Govern i amb signatura digital.
  • La documentació adjunta necessària a la sol·licitud pot descarregar-se en la mateixa seu electrònica.