Els nous cicles d’FP intensiva per al curs 2022-2023

La Formació Professional és un element clau per a la transformació econòmica i per a la reducció de l’abandonament escolar prematur. La Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears treballa per reforçar aquests estudis i enguany comptarà amb l’impuls i el suport que representa la nova Llei d’FP a àmbit estatal i la inversió econòmica procedent dels Fons europeus. Tot plegat permet ampliar l’oferta formativa d’enguany, fet que implicarà també un increment del nombre d’alumnes matriculats, una tendència ja iniciada en cursos anteriors.

El curs vinent d’FP, el 2022-2023, comptarà amb 25 cicles formatius més que l’anterior. De tots aquests cicles, n’hi ha 4 que corresponen al règim intensiu, abans anomenat FP dual. Són el GS d’Administració i Finances al CIFP al CIDE, a Palma; el GM en Cuina i Gastronomia, també al CIFP Juníper Serra; i, per primera vegada el règim intensiu arriba a Menorca i Eivissa, amb el GM de Cuina i Gastronomia a l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella i a l’IES Isidor Macabich d’Eivissa.

La nova oferta d’FP intensiva -segons ha explicat el director general de Formació Professional, Toni Baos, durant la seva presentació- respon a les demandes de les famílies i les empreses: “s’han fet reunions amb els centres que incorporen la modalitat intensiva (abans Dual) i també amb el sector productiu de les illes, per explicar-los com poden incorporar-se a aquesta modalitat de l’FP, que s’apropa al sistema alemany, i facilita la implicació del sector productiu en la formació de l’alumnat i dels futurs treballadors”. De fet, les Illes Balears és una comunitat pionera en la modalitat intensiva, un referent des de que es va implementar el 2012, ja que sempre s’ha apostat per la contractació laboral. La coordinació entre centres educatius i empreses recau en la Cambra de Comerç de Mallorca.

La Formació Professional Intensiva combina la formació al centre formatiu i la formació remunerada en una empresa. Una dels principals avantatges pels estudiants de l’FP en règim intensiu és que permet formar-se mentre es treballa i tenir un coneixement real del món laboral que envolta la professió que s’ha escollit. Pel que fa a les empreses, aquestes poden incorporar a les seves plantilles personal jove, qualificat i amb moltes ganes d’aprendre, estalviar costos en la selecció de personal i obtenir bonificacions en la Seguretat Social.

Els cicles formatius de grau mitjà i superior en modalitat intensiva són finançats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançats pel Fons Social Europeu al Marc Financer Plurianual 2021-2027 (FSE Plus).

La nova oferta de cicles formatius en règim intensiu per al curs 2022-2023 són:

Mallorca:

  • Grau Mitjà en Tècnic en Cuina i Gastronomia al CIFP Juníper Serra (HOT21)
  • Grau Superior en Tècnic Superior d’Administració i Finances al Centre Internacional d’Educació CIDE (ADG32)

Menorca:

  • Grau Mitjà en Tècnic en Cuina i Gastronomia a l’IES Maria Àngels Cardona (HOT21)

Eivissa:

  • Grau Mitjà en Tècnic en Cuina i Gastronomia a l’IES Isidor Macabich (HOT21)