L’FP Intensiva arriba a Menorca i Eivissa

En el curs 2022 – 2023 s’implementarà, per primera vegada, el Grau Mitjà en Cuina i Gastronomia en règim d’FP intensiva a Menorca i Eivissa. A Menorca s’impartirà a l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella i, a Eivissa, a l’IES Isidor Macabich

Per això, la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern, juntament amb les cambres de comerç de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, i el suport de les patronals CAEB, PIMEM i PIMEEF, ha organitzat dues sessions informatives amb empreses del sector en aquestes illes.

En les reunions, celebrades el 7 de juny a l’IES Maria Àngels Cardona (Menorca) i el 9 de juny, a l’IES Isidor Macabich (Eivissa) s’ha posat en contacte les institucions, els centres educatius i el sector empresarial per a explicar el funcionament i les particularitats de la FP intensiva, i s’han resolt dubtes i qüestions que plantejades des dels establiments de restauració i hoteleria.

Aquest model formatiu, interrelaciona la formació amb el treball, per la qual cosa, millora la formació dels alumnes i la seva adaptació en l’empresa i augmenta les seves possibilitats d’inserció laboral. Les empreses, d’altra banda, obtenen bonificacions a la Seguretat Social i els beneficis derivats de la contractació de personal jove, motivat i amb formació reglada.