Pilar Alegría

La nova llei de Formació Professional

El mes de març es va aprovar la Llei Orgànica 3/2022 d’Ordenació i Integració de la Formació Professional, un pas endavant per a consolidar definitivament aquests estudis. L’objectiu principal de la nova llei és convertir la Formació Professional en una palanca de transformació econòmica i social per al país que ajudi a reduir l’alta taxa d’atur juvenil.

A més, vol aconseguir augmentar tant el nombre de joves del sistema educatiu que tria aquests tipus de formacions com el nombre de persones actives que s’hi apunten per acreditar l’experiència laboral.
La nova normativa oferirà millors oportunitats a estudiants, treballadors i empreses, i en paraules de la ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, “suposa una porta oberta a feines de qualitat per als joves i que els treballadors puguin comptar amb el reconeixement de la seva experiència”.
Així, la nova llei planteja un sistema integrat de formació professional, que contempla tant l’FP del sistema educatiu com l’FP per a l’ocupació, inclosos els certificats de professionalitat, resultant una formació més flexible i accessible per a tothom.

FP dual és ara FP intensiva

Un dels canvis més rellevants de la nova llei és que tota la Formació Professional tindrà caràcter dual, és a dir, tots els estudiants passaran per l’empresa durant la seva etapa formativa. I ho podran fer de dues maneres:

  • Sense un contracte i no més del 35% d’hores lectives. Aquesta modalitat és l’FP general.
  • Amb vinculació contractual i més del 35% d’hores lectives. Aquesta modalitat és l’FP intensiva.

A Mallorca, des de 2012, aquesta darrera modalitat està implementada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en col·laboració amb la Cambra de Comerç i s’ha anomenat FP dual. Ara, aquesta nomenclatura, passa a ser, per equiparar-se a tot l’Estat, FP intensiva. I les dues grans novetats que incorpora són: l’eliminació del límit d’edat (fins ara, no  podien accedir a aquesta modalitat els majors de 23 anys) i el canvi de contracte laboral, que a partir d’ara serà ‘de formació en alternança’.
Les característiques més destacades de la Formació Professional Intensiva són:

  • Cada estudiant comptarà amb un pla de formació que detallarà els resultats d’aprenentatge al centre i a l’empresa.
  • Es regularan les figures del tutor de centre i del tutor d’empresa.
  • Es creen figures que facilitaran la col·laboració centre-empres com són el ‘prospector d’empreses’ i l’expert sènior d’empresa al centre.