Més de 160 alumnes de primer d’FP dual del sistema educatiu han signat enguany un contracte laboral. Es tracta d’una xifra rècord derivada del gran nombre d’alumnes que es va matricular en aquesta modalitat formativa el mes de setembre.

La Cambra de Comerç és l’entitat que, en constant col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, s’encarrega de posar en contacte empreses, centres educatius i alumnes per a encaixar els millors perfils dels estudiants a les necessitats reals de les empreses.

La modalitat dual de la formació professional permet millorar la qualitat de la formació que reben els alumnes, ja que el contacte entre els tutors del centre i les empreses és constant. Les empreses valoren, a més, que aquests contractes siguin d’un mínim d’un any de durada, ja que permeten una major implicació dels alumnes en l’empresa.

Els 160 contractes que s’han signat els mesos de març, abril i maig de 2022 corresponen als joves que al setembre vàren començar primer d’FP dual, en algun dels 15 cicles oferts. Tots els contractes estan remunerats en funció de les hores realitzades en l’empresa, la categoria i el sector econòmic. Els alumnes que ara comencen a treballar estaran en l’empresa fins que acabin la seva formació reglada en la qual estan matriculats, sigui Grau Mitjà o Grau Superior. Això suposa entre 12 i 16 mesos, en funció de l’organització temporal de cada cicle formatiu.

Els cicles formatius oferts enguany són:

Grau Mitjà

 • Cuina i gastronomia
 • Serveis en restauració
 • Gestió administrativa
 • Carrosseria
 • Electromecànica de vehicles automòbils
 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 • Manteniment d’embarcacions d’esbarjo

Grau Superior

 • Gestió de vendes i espais comercials
 • Administració i finances
 • Assistència a la direcció
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa
 • Desenvolupament d’aplicacions web
 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Sistemes electrotècnics i automatitzats
 • Vitivinicultura

Els centres que participen el curs 2021/2022 en l’FP dual del sistema educatiu són: IES Alcúdia, IES Berenguer d’Anoia, IES Calvià, IES Felanitx, CIFP Francesc de Borja Moll, IES Manacor, IES Politècnic, IES Ses Estacions, IES Són Pacs, CC Sant Josep Obrer, CIDE i CIFP Juníper Serra.